Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2013

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης- κοπής βασιλόπιτας

Την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 10:30 π.μ. στο ξενοδοχείο «ΗΝΙΟΧΟΣ», Βερανζέρου
26, στην Ομόνοια, τηλ. 2105230811, θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη ετήσια Γενική Συνέλευση
του Συλλόγου μας με θέματα:
-Απολογισμός πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου
- Οικονομικός απολογισμός
- Έγκριση πεπραγμένων
- Προτάσεις μελών
Μετά το τέλος της Γενικής Συνέλευσης και σε ειδική εκδήλωση θα γίνει η παρουσίαση των πρα-
κτικών της ημερίδας της Ρωσκάς και θα γίνει αναφορά στο βιβλίο ΣΤΑ ΑΧΝΑΡΙΑ ΤΩΝ ΓΙΟΛΔΑΣΑΙΩΝ που κυκλοφόρησε πρόσφατα ο χωριανός μας Ομότιμος Καθηγητής της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. κ. Αθανάσιος Γιαννακόπουλος. Θα ακολουθήσει η κοπή της βασιλόπιτας.
Επίσης θα απονεμηθούν έπαινοι στους καταγόμενους από τα χωριά μας πρωτοετείς Φοιτητές
και Σπουδαστές για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Παρακαλούνται οι επιτυχόντες να επικοινω-
νήσουν με τα μέλη του Δ.Σ. για να συμπεριληφθούν στους τιμηθέντες.
Δεν θα αποσταλούν ατομικές προσκλήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: